Kiểu máy trợ thính nằm tai (BTE)

Máy trợ thính đeo sau tai là lựa chọn thích hợp cho những trường hợp điếc nặng hoặc người có ống tai rất hẹp.

Máy được đeo sau vành tai. Âm thanh được truyền từ máy vào ống tai qua một ống nhỏ. Ống này gắn với núm tai có hình vòm (đặt ở trong ống tai) hoặc khuôn tai (đặt ở cửa tai).

Đặc điểm máy trợ thính BTE:

  • Có nhiều loại: loại có công suất mạnh, loại chuẩn, loại nhỏ và loại siêu nhỏ.
  • Tất cả các bộ phận của máy được đặt trong một hộp plastic nhỏ đeo ở sau tai.
  • Âm thanh được dẫn trực tiếp vào ống tai qua một cái ống nhỏ nối với núm tai hình vòm hoặc khuôn tai.
  • Có thể khớp với núm tai chuẩn, hình vòm hoặc khuôn tai.
  • Người khác có thể nhìn thấy máy (nếu để ý kĩ).
  • Dùng cho các trường hợp điếc từ nhẹ đến nặng.
  • Có nhiều màu sắc lựa chọn.

Các kiểu máy trợ thính đeo sau tai tiêu biểu: BLISS, CHARM, PEP, ION. ENDURA

Nhỏ,
nhưng mạnh mẽ
Sonic has BTE devices to fit a range of looks, lifestyles, and hearing needs.

Bliss miniBTE

*Đã có ở Charm

Charm BTE

*Đã có ở Bliss

ion microBTE

Endura Super Power BTE

 
website numbers total