Kiễu máy trợ thính đặt sâu trong ống tai (IIC)

Máy trợ thính đặt sâu trong ống tai (IIC) Kiểu máy này được thiết kế để đặt sâu trong ống tai khuất khỏi tầm nhìn của người xung quanh.

Giống như các loại máy trợ thính trong ống tai khác , máy IIC cũng được đặt ở trong ống tai nhưng sâu hơn, ở đoạn khuỷu thứ hai của ống tai và không có phần nào của máy lộ ra ngoài. Vì thế người khác hoàn toàn không nhìn thấy.

Đặc điểm của máy:

  • Thỏa mãn được ý muốn của khách hàng.
  • Hoàn toàn khuất tầm nhìn của người xung quanh.
  • Dành cho những trường hợp điếc từ nhẹ đến vừa.
  • Thiết kế màu sẫm phù hợp với bóng tối trong ống tai.

 

Các kiểu máy tiêu biểu: BLISS & CHARM

No one
will know but you
A hearing device that’s all but invisible.

Bliss IIC

*Cũng có ở Charm

 
website numbers total