Máy trợ thính nghe ở trong tai (RITE, RIC)

Máy trợ thính nghe ở trong tai (RITE) – đôi khi còn gọi là RIC (bộ phận thu nghe nằm trong ống tai). Đây là một loại máy trợ thính đeo sau tai mà hộp plastic nhỏ được đặt ở phía sau tai

còn bộ phận thu nghe được đặt trong tai. Vì thế máy có kích thước nhỏ hơn so với các loại máy trợ thính đeo sau tai (BTE) thông thường.

Đặc điểm của máy:

  • Máy có kích thước nhỏ hoặc siêu nhỏ.
  • Tất cả bộ phận đặt ở sau tai trừ bộ phận thu nghe.
  • Bộ phận thu nghe hướng âm thanh trực tiếp vào trong ống tai.
  • Bộ phận thu nghe được lắp vào tai qua một khuôn tai hoặc một núm chuẩn có dạng hình vòm.
  • Hoàn toàn không nhìn thấy khi nhìn từ bên ngoài.
  • Dành cho những người giảm thính lực từ nhẹ đến nặng.
  • Có nhiều màu sắc để lựa chọn.

 

Sản phẩm tiêu biểu của dòng RIC là FLIP:

 
One step smaller
Sonic RITEs take size — but not performance — down a notch.

Flip miniRIC

 
website numbers total