Khi nào cần kiểm tra tính lực?

Kiểm tra thính lực định kỳ mỗi năm 1 lần là thói quen tốt. Nếu bạn không chắc chắn rằng minh có nên kiểm tra thính lực hay không hãy làm bài kiểm tra sau

Kiểm tra thính lực

Tìm một trung tâm trợ thính

 
website numbers total