Máy trợ thính có tính kế thừa

Sonic không ngừng tạo ra các giải pháp để giúp mọi người thưởng thức âm thanh làm phong phú cuộc sống hàng ngày. Khi chúng tôi khám phá ra các công nghệ mới tiên tiến, các dòng sản phẩm của chúng tôi cũng sẽ phát triển – và các nhãn hiệu trước đây sẽ dần lạc hậu theo thồi gian. Những sản phẩm có tính kế thừa phản ánh các tiêu chuẩn cao nhất của Sonic, nhưng không còn được sản xuất nữa.

Velocity và Pearl dựa trên Công nghệ Âm thanh của Sonic, nền tảng công nghệ trước đây của chúng tôi được công nhận là mang lại trải nghiệm âm thanh tốt ở tất cả các loại môi trường nghe.

Một trong những sản phẩm đa dạng nhất của chúng tôi, Velocity đã có dạng BTE, miniBTE và các mẫu tùy biến – cộng thêm bốn cấp độ công nghệ. Velocity sẵn sàng nâng trải nghiệm nghe của bạn lên một mức độ mới.

Công nghệ nghe trong trẻo trong một thiết bị microRIC nhỏ. Không có thiết bị nghe trong tai nào vừa nhỏ vừa mạnh như Pearl.

 

Mọi người thích tính kế thừa
So sánh và tìm thông tin hỗ trợ
về các thế hệ mới của Sonic.

Tìm một trung tâm trợ thính

Một bài kiểm tra sẽ cho câu trả lời

Cần phải thực hiện một đợt kiểm tra thính lực chuyên nghiệp để xác định chính xác những nhu cầu về thính lực của bạn. Bắt đầu với Ba Bước để cải thiện thính lực.

Tìm hiểu thêm
 
website numbers total