Lập trình phần cứng

Liệu bạn đã đầu tư sẵn cho phần cứng hay đang sử dụng thiết bị không dây, Sonic tập trung vào sự bền bỉ lâu dài. Bằng cách hỗ trợ cho một số chương trình chung khác, thiết lập phần mềm phù hợp với kinh nghiệm đơn giản và không có căng thẳng dù cho đó là bất cứ phần cứng nào bạn có.

Kết nối một thiết bị trợ thính đến phần cứng là vấn đề cuối cùng bạn cần quan tâm khi lắp vừa khít cho tai bệnh nhân. Với Sonic bạn không cần phải lo lắng. Tất cả các thiết bị của Sonic hoạt động với cáp New Standard #2 nhờ một thiết bị kết nối CS44. Và nếu bạn đang chạy chương trình Bliss, Charm hay những thiết bị Flip, bạn có thể nhận được lợi ích từ sự kết nối không dây của chúng khi sử dụng phần cứng NEARcom. Đây là một cách khác mà Sonic làm được theo cách xử lý đơn giản và cũng là một trải nghiệm tích cực cho bệnh nhân của bạn.


Những chương trình hỗ trợ chung:

 • NOAHlink
 • EXPRESSlink (EXPRESSfit 6.4 or earlier only)
 • EXPRESSlink3
 • nEARcom (wireless connectivity products only)
 • HI-PRO, USB HI-PRO, HI-PRO 2 (not recommended for EXPRESSfit 6.4)


Dây cáp:

 • Tất cả dòng sản phẩm Sonic được lập trình với New Standard
  bằng thiết bị kết nối CS44..


Dây mềm:

 • Tất cả các sản phẩm Sonic được lập trình sử dụng dây cáp mềm kết nối với thiết bị hỗ trợ.
  Với những sản phẩm khác nhau thì dùng các loại dây mềm khác nhau..


Kết nối máy trợ thính đến hệ thống lắp đặt:

Flexibility in fittings
Whatever your fitting hardware, the
flexibility of EXPRESSfit is hard to beat.
Hotline and Fitting Support

Contact your local Sonic office for support details.

Online and in-depth

If you’re in need of specialized help, an online support rep can access your computer remotely to demonstrate our software or walk you through an issue.

Learn more
 
website numbers total