Nuear

  • Chất lượng âm thanh tốt hơn ở tất cả các môi trường
  • Công nghệ định hướng âm thanh
  • Đồng bộ cân bằng 2 tai
  • Công nghệ chuyển dịch tần số
  • Đa dạng về kiểu dáng: siêu nhỏ trong tai IIC, nhỏ gọn trong tai CIC, móc ngoài tai BTE