• Lập trình trên máy tính, kênh tự do

  • Công nghệ chuyển dịch tần số

  • Lọc giảm tiếng ồn, tiếng gió, ngăn chặn tiếng hú triệt để

  • Giữ nguyên âm sắc mềm mại của tiếng nói

  • Định hướng âm thanh

  • Phù hợp với mức giảm thính lực từ nhẹ đến trung bình nặng

  • Bảo hành quốc tế