• Dễ sử dụng, đeo chắc chắn, bền

  • Phù hợp cho tất cả các mức độ nghe kém khác nhau từ nhẹ đến nặng, kể cả điếc sâu

  • Phù hợp: trẻ em, thanh niên, người lớn, người già