• Làm theo khuôn tai riêng của từng người có kích thước ống tai khác nhau

  • Kích thước siêu nhỏ nằm lọt hoàn toàn bên trong ống tai 

  • Dạng máy nhỏ nhất thế giới hiện nay, người ngoài không thể nhìn thấy

  • Máy phù hợp mức giảm thính lực từ nhẹ đến nặng

  • Đối tượng dùng máy: thiếu niên, thanh niên, người lớn, người già